Deel 1 A/B

 

Deel 1A Basisinformatie als aanloop naar het eerste lesgeven

Intro
In een korte introductie wordt de opzet van de serie toegelicht.

Visie
Aan de hand van boekillustraties en beelden van vioolspelende kinderen, wordt een aanzet gegeven tot het ontwikkelen van een eigen visie op vioolspelen

Lichaamhouding en ontspanning
Enige basiskennis van lichaamshouding en ontspanning is voor een viooldocent onontbeerlijk. Enkele eenvoudige oefeningen worden gedemonstreerd.

Testen
Onderdelen van een kleine instaptest worden aan de hand van voorbeelden aangeboden. Ook alle aandachtspunten van de dispositie komen in beeld.

Eerste lessen
Met 'oefenkinderen' worden alle elementen doorgenomen, zoals musiceer elementen, ritme- en gehoorspelletjes, ritme- en toonhoogtenotatie.

--------------------------------------------------------------------------------

Deel 1B Technische opbouw bij het onderwijs aan beginners

Opbouw rechts
Als voorbereiding op de eerste streek wordt begonnen met de weg naar de basis-handhouding op de stok. De volgende fase - de eerste streek - heeft ook een voorbereiding.

Opbouw links
De opbouw links werkt toe naar het eerste intoneren. Het is belangrijk alle voorstadia te trainen om het beste resultaat te verkrijgen.

Eigen oefenmodellen
In deze fase van de opleiding gaat iedere student zelfstandig werken met een eigen 'oefenmodel'. Het resultaat wordt in de les getoond en van commentaar voorzien. Opnamen uit voorgaande jaren worden op de DVD getoond en geanalyseerd.

Eerste uitbouw rechts
Korte en langere motieven worden uit het hoofd en repeterend gespeeld en mogen geen complicaties hebben. Met langere strijkoefeningen kan het van blad spelen geoefend worden.

Eerste uitbouw links
De beperkende regels bij het schrijven van de eerste pizzicato-melodietjes worden behandeld.

Eerste combinatie links / rechts
De eerste gestreken melodietjes moeten heel eenvoudig zijn en de grote aandacht voor links en rechts apart geeft een redelijke garantie op behoud van de basis-houding.