Deel 2

 

Opmaat
Een korte terugblik maakt de verbinding met deel 1. Verder komen de keuze van een schoudersteun en vioolmethode aan de orde, en wordt een globale ontwikkelingslijn uitgezet.

Breedteontwikkeling
Een link met de historie toont aan, dat bepaalde toepassingen in het verleden identiek zijn aan huidige inzichten. Daarna aandacht voor ontwikkelingsoefeningen, uitmondend in het kunnen spelen van octaven met vingerzetting en decimen.

Potpourri
Belangrijke elementen in de verdere uitbouw worden uitgelicht zoals het linkerhand pizzicato en het spelen over meerdere snaren, niet alleen voor gevorderde spelers maar ook in een basaal stadium.

Intonatie
Uitgaande van drie toonsystemen wordt het intoneren besproken. Vervolgens tips voor het stemmen en de basale intonatieverbetering. De training om een redelijke intonatie bij meer gevorderden te verfijnen wordt daarna behandeld.

Vibrato
Het hoofdstuk vibrato geeft een systematische opbouw, waarbij veel elementen uit het vibrato separaat aangeboden worden.

Positiespel
Alle facetten komen chronologisch aan de orde, zoals het submenu laat zien. Afgesloten wordt met ‘portamento’, het hoorbaar wisselen als expressiemiddel.